Uchwały

Uchwała nr 3/2016

Uchwała nr 3/2016
Zarządu Stowarzyszenia
Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia
Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych

Na podstawie §26 pkt 16 Statutu Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych
Zarząd Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych podejmuje uchwałę o ustaleniu
wysokości składek członkowskich i wpisowego na lata 2016 i 2017 w wysokości:

  • wpisowe – 0 zł (słownie: zero złotych, 00/100);
  • składka kwartalna – 0 zł (słownie: zero złotych, 00/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.