Sekcje

Sekcje Specjalistyczne

W ramach Towarzystwa powołane zostały specjalistyczne sekcje, których celem jest analiza obecnej sytuacji prawnej i finansowej w zakresie ewidencji i rozliczania w poszczególnych rodzajach świadczeń realizowanych w ramach umów zawartych z płatnikiem publicznym.

Sekcja ds. Lecznictwa Szpitalnego

Sekcja ds. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Sekcja ds. Onkologii