Zarząd

Zarząd Kadencja od 2022 r.

Michał Chrobot

Prezes PTKM

Ekspert ochrony zdrowia, trener i wykładowca. W 2003 r. ukończył studia uzupełniające magisterskie na Wydziale Finansów, na kierunku finanse i bankowość, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a w 2004 r. studia magisterskie na kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo w 2013 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W maju 2017 r. uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu, nadany przez Radę I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od początku swojej pracy zawodowej jest związany z systemem ochrony zdrowia w Polsce. Swoją pracę w 2001 roku zaczynał w Świętokrzyskiej Regionalnej Kasie Chorych w Kielcach, przekształconej później w Świętokrzyski OW NFZ. Od 2008 r. zatrudniony w Świętokrzyskim Centrum Onkologii (Pełnomocnik Dyrektora ds. Kontraktowania i Rozliczeń z NFZ; od 2010 r. Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej ŚCO).

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia.

Zarząd Kadencja od 2016-2022 r.

Michał Chrobot

Prezes PTKM

Ekspert ochrony zdrowia, trener i wykładowca. W 2003 r. ukończył studia uzupełniające magisterskie na Wydziale Finansów, na kierunku finanse i bankowość, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a w 2004 r. studia magisterskie na kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo w 2013 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W maju 2017 r. uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu, nadany przez Radę I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od początku swojej pracy zawodowej jest związany z systemem ochrony zdrowia w Polsce. Swoją pracę w 2001 roku zaczynał w Świętokrzyskiej Regionalnej Kasie Chorych w Kielcach, przekształconej później w Świętokrzyski OW NFZ. Od 2008 r. zatrudniony w Świętokrzyskim Centrum Onkologii (Pełnomocnik Dyrektora ds. Kontraktowania i Rozliczeń z NFZ; od 2010 r. Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej ŚCO).

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia.

Zarząd Kadencja do 2016 r.

Erwin Strzesak

W latach 2011-2016 pełnił funkcję Prezesa PTKM

Dr n. med. Erwin Strzesak jest konsultantem wojewódzkim ds. Zdrowia Publicznego, pełnomocnikiem Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii ds. rozliczeń, wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pełnił również obowiązki prezesa Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego Oddział Wielkopolski oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.