O stowarzyszeniu

Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych jest organizacją, której celem jest zrzeszenie środowiska medycznego szpitali i innych jednostek ochrony zdrowia, w tym w szczególności osób zainteresowanych tematyką ewidencji, kodowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

PTKM decyzją członków założycieli powstało w grudniu 2011 r. w Poznaniu. Towarzystwo uzyskało wpis do Rejestru Stowarzyszeń w dniu 8 lutego 2012 r., pod numerem KRS: 0000410795. Założycielem i pierwszym Prezesem Zarządu PTKM został Pan dr n. med. Erwin Strzesak.

Towarzystwo jest miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, jak również umożliwia swoim członkom systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach organizowanych konferencji, warsztatów i szkoleń, w tym w formie on-line.

PTKM bierze aktywny udział w konsultacjach najważniejszych zmian wskazywanych w aktach prawnych dotyczących systemu ochrony zdrowia, w tym jego organizacji, finansowania, ewidencji świadczeń oraz dokumentacji medycznej.

Zadaniem Towarzystwa jest umieszczenie zawodu “kodera medycznego” w polskim systemie prawnym, a następnie systematyczne podnoszenie rangi tego zawodu wśród interesariuszy systemu ochrony zdrowia, w tym w szczególności osób zarządzających placówkami medycznymi.