Konferencje

II KONFERENCJA PN.: ZMIANY W ORGANIZACJI I FINANSOWANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W POLSCE

Druga konferencja pod hasłem "Zmiany w organizacji i finansowaniu świadczeń zdrowotnych w Polsce” ma na celu wymianę doświadczeń oraz podniesienie wiedzy i kompetencji jej uczestników, reprezentujących świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe) oraz badaczami i ekspertami z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego.