Komisja kontrolna

Łukasz Fortuna

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Od 2006 roku związany ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Specjalista ds. rozliczeń świadczeń zdrowotnych, statystyki medycznej, epidemiologii nowotworów oraz systemów informatycznych w ochronie zdrowia. Od 2010 roku Zastępca Kierownika Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej ŚCO.