Relacja z III Ogólnopolskiej konferencji pn.: Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej

W dniach 14-15 maja 2018 r w Hotelu Binkowski w Kielcach, odbyła się III Ogólnopolska Konferencja pn. “Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”. Organizatorem Konferencji było Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych. Podczas Konferencji wymienione zostały doświadczenia pomiędzy uczestnikami: reprezentantami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczeniodawców (szpitali klinicznych, wojewódzkich, powiatowych czy onkologicznych) oraz badaczami i ekspertami zewnętrznymi z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego.

Dwudniowa konferencja zgromadziła ponad 170 osób.

Honorowymi patronami konferencji byli:

 • Pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski,
 • Pan Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
 • Pan dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Pan prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak – Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Pan prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek – Prorektor do Spraw Medycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Pani prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion – Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Pan prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki – konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,
 • Pan dr hab. n. med. Adam Maciejczyk – Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologii, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Pan dr n. med. Erwin Strzesak – Przewodniczący oddziału wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Pani mec. Helena Górniak – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach;
 • Pan lek. dent. Paweł Barucha – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.

Funkcję Przewodniczącego Komitetu Naukowego sprawowała Pani dr hab. n. hum. Grażyna Nowak – Starz, prof. nadzw., Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Natomiast komitetem organizacyjnym kierował Pan dr Michał Chrobot, Prezes Zarządu PTKM.

W programie znalazły się bloki tematyczne:

 • System zabezpieczenia w świadczenia szpitalne (sieć szpitali) – ocena zmian z perspektywy placówek medycznych oraz płatnika publicznego. Ryczałt podstawowej sieci zabezpieczenia – sposób bezlimitowanego czy limitowanego finansowania świadczeń? Swoje wystąpienia wygłosili: mgr Bogumiła Niziołek, dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK, dr n. o zdr. Michał Chrobot, dr n. prawn. Kamila Kocańda, mgr Bartosz Stemplewski. W panelu dyskusyjnym zasiedli: Pani Bogumiła Niziołek z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Pani Małgorzata Kiebzak – Dyrektor ŚwOW NFZ, Pan Daniel Rutkowski z Centrali NFZ oraz Pan Bartosz Stemplewski z ZOZ w Pińczowie. Rolę moderatorów pełnili: dr n. prawn. Kamila Kocańda oraz dr n. o zdr. Michał Chrobot.
 • Taryfikacja świadczeń, rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w szpitalach w dobie PSZ. Podczas tej sesji głos zabrali: dr n. med. Erwin Strzesak, mgr Aleksandra Świderska, mgr Mirosława Trojnacka, dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek. Panel dyskusyjny został poprowadzony przez Panią dr hab. Monikę Raulinajtys-Grzybek.
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna – co jeszcze przed nami. RODO. Prelegentami w sesji byli: mec. Jan Pachocki, mgr Paweł Masiarz, dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka, dr hab. n. hum., prof. nadzw. Grażyna Nowak-Starz. Panel dyskusyjny został poprowadzony przez Panią dr n. o zdr. Agnieszkę Strzelecka.
 • Jakość świadczeń i bezpieczeństwo pacjenta w polskim systemie ochrony zdrowia. Wystąpili: dr n. prawn. Marcin Śliwka: dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK, mgr Ewa Cieślik-Majchrzak, dr n. prawn. Tomasz Filarski, dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała.

Podczas wieczornej kolacji uczestnicy wymieniali się doświadczeniami z zakresu swoich specjalizacji i zaintersowań.

Dzień drugi Konferencji rozpoczął się od wystąpienia Pani Józefy Szczurek-Żelazko, – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, która przedstawiła problem braku kadr medycznych w Polsce.

W dalszej części wystąpień plenarnych podjęte zostały następujące tematy:

 • Zapotrzebowanie na zawody medyczne a brak kadr w systemie ochrony zdrowia – wystąpienie wygłosili: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek, dr hab. n. hum., prof. nadzw. Grażyna Nowak-Starz, dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka oraz dr n. o zdr. Michał Chrobot.
 • Aktualna polityka lekowa Państwa. Dostęp do terapii lekowych w Polsce. Ratunkowy dostęp do technologii lekowej – ocena praktyczna stosowania nowej ścieżki refundacji – z tematem zmierzyli się specjaliści: mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, mec. Oskar Luty, dr n. o zdr. Michał Chrobot.
 • Rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń w ramach PSZ. Kontraktowanie świadczeń poza siecią szpitali. Świadczenia opieki kompleksowej. Temat został podjęty przez: dr n. ekon. Gretę Kanownik, mgr Renatę Wachowicz, mgr Konrada Wernera, mgr Jolantę Hałczyńska.
 • Praktyczne aspekty rozliczania świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych, lekowych. Aktualne wytyczne dotyczące realizacji i rozliczania świadczeń onkologicznych. Realizacja i rozliczanie diagnostyki genetycznej w 2018 roku. Podczas ostatniej części konferencji głos zabrali: dr n. med. Beata Jagielska, dr n. med. Aleksandra Sierocka, mgr Andrzej Więcław oraz mgr Bartosz Maleszczuk.

Patronami medialnymi konferencji byli: Wydawnictwo Termedia, Rynek Zdrowia, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, Echo Dnia, TVP3 Kielce, Telewizja Świętokrzyska,  Radio Kielce i Radio Fama, które przeprowadziły relację z wydarzeń konferencyjnych  (więcej w zakładce: PTKM w mediach).

Poniżej galeria fotografii zarejestrowanych podczas dwudniowych obrad.