Wrzesień 2023 - oferta szkoleń on-line

Szanowni Państwo!
Informujemy, że już we wrześniu wracamy dla Was z organizacją webinariów i szkoleń z zakresu rozliczania świadczeń w poszczególnych rodzajach świadczeń, dokumentacji medycznej oraz aktualnych zmian w obowiązujących umowach z NFZ. Nie zapominamy także o podstawach kodowania i prawidłowym stosowaniu JGP.
Specjalistyczne szkolenia prowadzone są przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się daną tematyką w swojej pracy zawodowej, będących także ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i studiów podyplomowych.
 
SZKOLENIA ON-LINE – WRZESIEŃ 2023 R.:
 
1) Poniedziałek, 11 Września 2023 godz. 16.00
Kodowanie i rozliczanie świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki i leczenia udarów
 
Program szkolenia:
• Wymagania do realizacji świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki;
• Kodowanie informacji medycznej w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyki (CBE);
• Rozliczanie świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki (świadczenia pobytowe i środki techniczne);
• Wymagania do realizacji świadczeń z zakresu leczenia udarów;
• Kodowanie i rozliczanie udarów w oddziale neurologii oraz specjalistycznym oddziale udarowym;
• Dodatkowa dokumentacja medyczna, niezbędna do rozliczania świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki i leczenia udarów;
• Najczęstsze problemy i błędy w rozliczaniu świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki i leczenia udarów - doświadczenia własne.
 
Link do wydarzenia i ewentualnej rejestracji: link
 
2) Wtorek, 12 Września 2023 godz. 12.00
Opieka koordynowana w POZ. Kodowanie i rozliczanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej
 
Program szkolenia:
• Kodowanie i rozliczanie świadczeń w rodzaju POZ (lekarz, pielęgniarka, położna);
• Opieka koordynowana i budżet powierzony w POZ (nowe świadczenia w POZ);
• Rozliczanie pacjentów spoza listy POZ (EKUZ, obywatele Ukrainy itp.);
• Kluczowe zapisy dokumentacji medycznej w przypadku świadczeń udzielanych w POZ;
• Transport medyczny w POZ vs. inne wytyczne MZ i NFZ;
• Karta DiLO w gabinecie lekarza POZ.
 
Link do wydarzenia i ewentualnej rejestracji: link
 
3) Czwartek, 14 Września 2023 godz. 12.00
Krajowa Sieć Onkologiczna - nadchodzące zmiany w opiece onkologicznej
 
Program szkolenia:
• Krajowa Sieć Onkologiczna – założenia, podział na poziomy, wymagania do kwalifikacji. Nowe rozwiązania, a dotychczasowa praktyka;
• Konieczne do wprowadzenia zmiany w organizacji i realizacji świadczeń onkologicznych, wynikające z zapisów ustawy o KSO
• Karta DiLO - podstawowe informacje na temat zasad wystawiania i obsługi całej ścieżki w AP-DILO, wymagania dot. dokumentowania. Miejsce karty w KSO;
• Pakiet onkologiczny w gabinecie lekarza specjalisty, w tym zasady rozliczania ryczałtów i innych typów porad; w oddziale szpitalnym, w tym zasady rozliczania świadczeń;
• Świadczenia nie objęte brakiem limitu w ramach DiLO. Finansowanie świadczeń w KSO;
• Konsylia - wymagania, realizacja i rozliczanie w oparciu o przepisy KSO;
• Rola i zakres działania koordynatora w KSO vs. pakiet onkologiczny;
• NOWOŚĆ: Główne założenia projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach krajowej sieci hematologicznej.
 
Link do wydarzenia i ewentualnej rejestracji: link
 
4) Poniedziałek, 18 Września 2023 godz. 16.00
Dokumentacja medyczna, w tym EDM, w praktyce placówki medycznej
 
Program szkolenia:
• Dokumentacja medyczna oraz EDM – prawa pacjenta i obowiązki szpitala wynikające z przepisów prawa. Czy EDM i dokumentacja w formie elektronicznej to to samo?
• Zapisy rozporządzenia MZ z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Główne zmiany w stosunku do poprzednich przepisów;
• Dokumentacja papierowa czy EDM? Minimalne wymagania dla dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej;
• Skanowanie i wykorzystywanie podpisów elektronicznych w kontekście prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej;
• Najczęstsze problemy i błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej – wyniki kontroli (doświadczenia własne);
• Dokumentacja medyczna w przypadku szczegółowych grup pacjentów (podania leków, żywienia, pacjentów z Ukrainy).
 
Link do wydarzenia i ewentualnej rejestracji: link
 
 
W październiku i listopadzie kolejne tematy: podstawy kodowania informacji medycznej, rozliczanie w AOS/ASDK, leczeniu szpitalnym, kontrole NFZ oraz kontraktowanie świadczeń zdrowotnych.
Zachęcamy również do zgłaszania interesujących Państwa tematów, mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub poprzez komentarze pod postem, a także przesyłania zgłoszeń na dedykowane szkolenia, realizowane specjalnie dla pracowników Państwa placówek (na miejscu lub on-line)!
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa!