Raport dotyczący badań genetycznych w Polsce - patronat merytoryczny PTKM

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2023 r. w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiony został raport „Badania genetyczne w Polsce. Stan obecny, potrzeby, problemy, rozwiązania”. Celem raportu jest wskazanie dróg rozwoju polskiej genetyki medycznej, poprzez pokazanie barier i potrzeb w jak najszerszym aspekcie problemów, począwszy od medycznych, technologicznych organizacyjnych, przez prawne, finansowe do społecznych i etycznych. 
Raport został objęty Patronatem Honorowym przez Rzecznika Praw Pacjenta. Partnerem Głównym publikacji jest inicjatywa All.Can Polska, a Patronat Merytoryczny nad publikacją objęły: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych. 
Jako prelegenci w konferencji udział wzięli:
 
Wstęp: Aleksandra Rudnicka, rzecznik prasowa Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS
 
PANEL I  Rosnąca rola genetyki w wybranych dziedzinach medycyny
-  prof. dr hab. Ewa Bartnik, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawski 
-  prof. dr hab. n. med. Anna Latos - Bieleńska, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej
-  prof. IMID dr hab. n. med. Jolanta Sykut - Cegielska, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, 
-  prof. dr n. med. Katarzyna BiernackaInstytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Aninie,
-  prof. UJK dr. hab. n. med. Artur Kowalik, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
-  dr n. med. Andrzej Tysarowski, kierownik Pracowni Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii.
 
PANEL II  Rekomendacje
-  dr n. med. Marzena Wojtaszewska, koordynator Pracowni Biologii Molekularnej USK, Rzeszów
-  dr n. o zdrowiu Michał Chrobot, kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych
-  Szymon Chrostowski, przewodniczący Prezydium Grupy Sterującej All.Can Polska
-  Minister Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta.
Spotkanie poprowadził red. Krzysztof Jakubiak.
W spotkaniu udział wzięło ponad 40 uczestników (osobiście i online).
Raport w formacie pdf dostępny jest na stronie:

Ze strony PTKM ekspertem, który brał udział w tworzeniu raportu była Pani Magdalena Sakowicz. Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy wydawnicze!

 
 
wh1 0018
 
wh1 0024
 
wh1 0050
 
wh1 0059
 
wh1 0088
 
wh1 0093
 
wh1 01201
 
wh1 0129
 
wh1 0144