Kierunek Koder Medyczny w CKP Łódź nagrodzony dwiema nagrodami

Kierunek Koder Medyczny nagrodzony dwiema nagrodami w jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych polskich programów akredytacyjnych w szkolnictwie wyższym "Studia z przyszłością" w ramach 8 edycji konkursu, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Pani Anna Marzec, z-ca kierownika Centrum Kształcenia Podyplomowego, oprócz Certyfikatu Akredytacyjnego dla wskazanego kierunku studiów, odebrała Certyfikat Nadzwyczajny pod nazwą "Lider Jakości Kształcenia".
Serdecznie zapraszamy do studiowania w semestrze zimowym 2023/24 na najbardziej prestiżowym kierunku!
 
Wiadomość w portalu Facebook
 
 
 
Certyfikat Akredytacja Koder Medyczny
 
Certyfikat Koder Medyczny Lider Jakości