SZKOLENIE "REALIZACJA I ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z DIAGNOSTYKĄ I LECZENIEM COVID-19"

 

SZKOLENIE "REALIZACJA I ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z DIAGNOSTYKĄ I LECZENIEM COVID-19"

Już w dniu 19 marca 2021 r., w godzinach 15:00 - 17:00, odbędzie się pierwsze szkolenie z zakresu ewidencji, rozliczania i sprawozdawania świadczeń. Tym razem "Realizacja i rozliczanie świadczeń związanych z diagnostyką i leczeniem COVID-19".

W trakcie szkolenia poruszone zostaną poniższe tematy:

- Podstawy formalnoprawne organizacji i rozliczania świadczeń Covidowych – przegląd obowiązujących aktów prawnych i Zarządzeń Prezesa NFZ wraz z aktualnymi zmianami;

- Organizacja udzielania świadczeń covidowych i sposoby pozyskania statusu szpitali w ramach poszczególnych poziomów zabezpieczenia – uwagi praktyczne;

- Rozliczanie świadczeń covidowych – analiza przypadków;

- Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 – obowiązki Świadczeniodawców;

- Wymogi w zakresie dokumentowania świadczeń;

- Dodatek covidowy dla pracowników i kontraktowców – podstawy formalnoprawne, interpretacje i wyjaśnienia – analiza różnych form zatrudnienia;

- Szczepienia przeciwko COVID-19 - wytyczne, organizacja, sprawozdawczość;

- Sesja Q&A - odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników szkolenia.

Więcej na platformie clickmeeting.

Zapraszamy do udziału!