Bezpłatne Webinarium „Aktualne zmiany w systemie ochrony zdrowia”

Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony placówek medycznych, mając na uwadze aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego, serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnym webinarium, kierowanym do przedstawicieli placówek medycznych zajmujących się tematyką rozliczania świadczeń w ramach umów z NFZ.

Webinarium, organizowane we współpracy technologicznej z HealthWay Sp. z o.o., odbędzie się w dniu 12 maja 2020 r. (wtorek), w godzinach 16:30 – 18:30 i będzie poświęcone aktualnym wytycznym dotyczącym kontraktowania i rozliczania świadczeń w poszczególnych rodzajach świadczeń (w tym w okresie epidemii), jak również zmianom w aktualnych przepisach prawa i obowiązujących umowach z NFZ (w tym OWU). Poniżej ramowy plan spotkania.

Informuję, iż w webinarze może wziąć udział ograniczona liczba osób (decyduje kolejność zgłoszeń), dlatego Organizator zastrzega sobie możliwość niepotwierdzenia zgłoszenia lub zamknięcia rejestracji w dowolnym terminie.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem poniższego linka:
undefined://healthway.clickmeeting.pl/aktualne-zmiany-w-systemie-ochrony-zdrowia/register&source=gmail&ust=1589002014610000&usg=AFQjCNFThWv0ZwURJbnwijRd30H1epr81w">undefinedclickmeeting.pl/aktualne-zmiany-w-systemie-ochrony-zdrowia/register

Udział w spotkaniu jest możliwy wyłącznie po mailowym otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia.
Jednocześnie wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych w Kielcach oraz HealthWay Sp. z o.o. dla potrzeb realizacji webinarium (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), jak również zapoznali się oraz przyjmują Państwo bez zastrzeżeń regulamin webinariów organizowanych przez PTKM (w załączeniu).

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych
dr n. o zdr. Michał Chrobot