Zaproszenie na warsztaty kodowania w oddziałach szpitalnych - edycja druga

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych dwudniowych warsztatach kodowania świadczeń szpitalnych, które tym razem odbędą się w dniach 26-27 sierpnia 2024 r., w Hotelu Eter w Toruniu.

Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych praktyków w zakresie rozliczeń świadczeń zdrowotnych - pracujących w szpitalach w całej Polsce (Pani Magdalena Motnyk, Pani Anna Urbańska, Pani Joanna Tomasik oraz Pan Michał Chrobot).

Podczas spotkania skupimy się na praktycznych aspektach rozliczeń. Przedstawimy Państwu konkretne narzędzia i wskazówki, które można zastosować w codziennej pracy w celu optymalizacji rozliczeń i minimalizacji ryzyka nałożenia kary przez płatnika. Uzyskaną wiedzę spróbujemy wykorzystać w praktyce podczas pracy nad kodowaniem wybranych przypadków (case studies). Szczegóły w załączonej ulotce.

UWAGA: Z uwagi na warsztatowy charakter spotkania maksymalna liczba uczestników to 30 osób (decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmujemy do 12.08.2024 r.)

Ulotka informacyjna do pobrania: ulotka

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: formularz zgłoszeniowy