Relacja z IV Ogólnopolskiej konferencji pn.: Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej

W dniach 20-21 maja 2019 r w Hotelu Binkowski w Kielcach, odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja pn. “Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”. Organizatorem Konferencji było Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego – Oddział Świętokrzyski. Podczas Konferencji wymienione zostały doświadczenia pomiędzy uczestnikami: reprezentantami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczeniodawców (szpitali klinicznych, wojewódzkich, powiatowych czy onkologicznych) oraz badaczami i ekspertami zewnętrznymi z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego. Dwudniowa konferencja zgromadziła blisko 250 osób. Honorowymi patronami konferencji byli:

 • Pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski,
 • Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
 • Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce,
 • Pan dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Pan prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak – Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Pan prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek – Prorektor do Spraw Medycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Pani prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion – Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • dr hab. n. hum. Bożena Zboina, prof. WSBiP – Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Prezes Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej,
 • Pan dr hab. n. med. Adam Maciejczyk – Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologii, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Pan dr n. med. Erwin Strzesak – Przewodniczący oddziału wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Pani mec. Helena Górniak – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach;
 • Pan lek. dent. Paweł Barucha – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.

Funkcję Przewodniczącego Komitetu Naukowego sprawowała Pani dr hab. n. hum. Grażyna Nowak – Starz, prof. UJK, Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Po raz kolejny komitetem organizacyjnym kierował Pan dr Michał Chrobot, Prezes Zarządu PTKM. W programie konferencji znalazły się bloki tematyczne: I. Problem braku kadr medycznychSystem zabezpieczenia w świadczenia szpitalne (sieć szpitali); Gospodarka lekowa w szpitalu Swoje wystąpienia wygłosili: mgr Daniel Rutkowski, mgr Bartosz Stemplewski, mgr Renata Wachowicz, dr n. med. Beata Jagielska, dr hab. n. med. Marek Postuła, mgr Bogumiła Niziołek, dr n. prawn. Kamila Kocańda. W panelu dyskusyjnym zasiedli:

 • Moderator: Pan dr n. o zdr. Michał Chrobot – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
 • Pan mgr Daniel Rutkowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ w Warszawie,
 • Pani mgr Renata Wachowicz – Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych i Świadczeń Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach,
 • Pan mgr Bartosz Stemplewski – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,
 • Pani dr n. med. Beata Jagielska – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
 • Pani mgr Małgorzata Kiebzak – Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach.

II. E-health w Polsce; RODO Podczas tej sesji głos zabrali: mgr Wiktor Rynowiecki, mgr Jan Pachocki, dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka Panel dyskusyjny został moderowany przez Panią dr n. o zdr. Agnieszkę Strzelecką z uczestnictwem:

 • Pana mgr Wiktora Rynowieckiego – Z-ca Dyrektory ds. Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
 • Pana mgr Jana Pachockiego – Associate w Life Sciences Practice Domański Zakrzewski Palinka sp. k.,
 • Pana dr n. o zdr. Michała Chrobot – Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, Kierownika Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Pierwszy dzień konferencji uświetniło wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Pani Józefy Szczurek-Żelazko, dotyczącego: Problemu braku kadr medycznych.

W kolejnej sesji: Jakość świadczeń; Bezpieczeństwo pacjenta, moderowanej przez Panią dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. UJK prelekcje wygłosili: Pan mgr Wojciech Balicki, Pan mgr inż. Tomasz Koeber oraz Pani mgr Marta Kordyzon.

Ostatnia sesja skupiła wystąpienia z tematyki: Taryfikacja świadczeń; Rachunkowość zarządcza. Poza moderatorem sesji, tj. Panią dr hab. n ekon. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH, swoje prelekcje zaprezentowali Pan dr n. med. Erwin Strzesak oraz Pani mgr Aleksandra Świderska. Po burzliwej dyskusji z uczestnikami sesji zakończono pierwszy dzień konferencyjny.

Podczas wieczornej kolacji uczestnicy wymieniali się doświadczeniami z zakresu swoich specjalizacji i zainteresowań.

Dzień drugi konferencji rozpoczął się od sesji plakatowej. Obrady rozpoczęło wystąpienie Pana Sławomira Gadomskiego,  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, na temat: Reforma polskiej onkologii – kompleksowość i koordynacjawygłoszone w ramach sesji: Krajowa Sieć Onkologiczna; Świadczenia opieki kompleksowej.

Pozostałe wystąpienia podjęli: Pan mgr Bartosz Maleszczuk i Pan dr n. o zdr. Michał Chrobot, Pani mgr Jolanta Kowalczyk, Pan mgr Paweł Kaźmierczyk i Pani mgr Jolanta Hałczyńska. W panelu dyskusyjnym w ramach sesji udział wzięli:

 • Pan Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
 • Pan Andrzej Jacyna – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.
 • Pani mgr Małgorzata Kiebzak – Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach.
 • Pan prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
 • Pan dr n. o zdr. Michał Chrobot – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

W dalszych częściach plenarnych podjęte zostały następujące tematy wystąpień:

 • Prawo medyczne i ubezpieczeń społecznych; Prawo zamówień publicznych

W tej sesji mieliśmy przyjemność wysłuchać wystąpień wybitnych ekspertów, tj.: Pani mec. Pauliny Kieszkowskiej-Knapik i Pani mec. Natalia Łojko, Pana mec. Oskara Luty i Pana mec. Adama Twarowskiego;

 • Praktyczne aspekty rozliczania świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych, lekowych; Zmiany w rozliczaniu świadczeń w latach 2018-2019

W tej części wystąpienia konferencyjne podjęli praktycy, specjaliści ds. rozliczeń z NFZ, większości zrzeszeni w PTKM, tj.:  Pan mgr Bartosz Maleszczuk, Pan dr n. o zdr. Michał Chrobot, Pani dr n. med. Aleksandra Sierocka, Pani mgr Barbara Grudek, mgr inż. Magdalena Sakowicz. Patronami medialnymi konferencji byli: Rynek Zdrowia, Echo Dnia, TVP3 Kielce, Telewizja Świętokrzyska,  Radio Kielce i Radio Fama, które przeprowadziły relację z wydarzeń konferencyjnych