Oferta szkoleniowa na 2023 - aktualizacja

Zapraszamy do zapoznania się z aktualna ofertą szkoleniową na bieżący rok.
 
 
1) Portal świadczeniodawcy oraz SZOI w praktyce
(Wtorek, 28 lutego 2023 r., godz. 12:00).
 
Plan szkolenia:
 
- Wszystko o Portalu Świadczeniodawcy, jego budowa, zasady działania, zakres gromadzonych danych;
- Zgłaszanie zmian do umów z NFZ w PS;
- Wszystko o portalu SZOI, jego budowa, zasady działania, zakres gromadzonych danych;
- Zgłaszanie zmian do umów z NFZ w SZOI;
- Ciekawe funkcje w portalach w praktyce;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.

 
2) Zmiany w rozliczaniu świadczeń w leczeniu szpitalnym w systemie JGP od lutego 2023
(Środa, 1 marca 2023 r., godz. 12:00).
 
Plan szkolenia
 
- Od lutego 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci więcej za pobyt pacjenta w szpitalu;
- Stopniowe dochodzenie do pełnej stawki za dobę hospitalizacji, już od pierwszego dnia pobytu w placówce;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.

 

3) Opieka koordynowana w POZ. Kodowanie i rozliczanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej
(Czwartek, 7 marca 2023 r., godz. 12:00).

Plan szkolenia:

 
- Kodowanie i rozliczanie świadczeń w rodzaju POZ (lekarz, pielęgniarka, położna)
- Opieka koordynowana i budżet powierzony w POZ (nowe świadczenia w POZ!);
- Rozliczanie pacjentów spoza listy POZ (EKUZ, obywatele Ukrainy itp.);
- Kluczowe zapisy dokumentacji medycznej w przypadku świadczeń udzielanych w POZ;
- Transport medyczny w POZ vs. inne wytyczne MZ i NFZ;
- Karta DiLO w gabinecie lekarza POZ;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.
 
 
4) Prowadzenie harmonogramów przyjęć i list oczekujących w praktyce
(Czwartek, 9 marca 2023 r., godz. 12:00).
 
Plan szkolenia:
 
- Listy oczekujących a harmonogramy przyjęć;
- Podstawowy zakres oraz zasady umieszczania pacjentów w harmonogramach przyjęć;
- Szczególne uprawnienia, czyli kto może być przyjęty poza kolejnością;
- Zasady przesuwania pacjentów w kolejce oczekujących;
- Czy do prowadzenia list oczekujących potrzebna jest dodatkowa dokumentacja medyczna?
- Najczęstsze problemy i błędy w prowadzeniu harmonogramów przyjęć - doświadczenia własne;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.
 
 
5) Podstawy kodowania informacji medycznej
(Wtorek, 14 marca 2023 r., godz. 12.00).
 
Plan szkolenia:
 
Klasyfikacje medyczne stosowane w kodowaniu informacji medycznej - budowa, działanie, stosowanie w praktyce;
Zasady kodowania rozpoznań;
Zasady kodowania procedur medycznych;
Kodowanie informacji medycznej, a zapisy dokumentacji medycznej;
Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.


Rejestracji można dokonać tutaj.


6) Kodowanie i rozliczanie świadczeń w leczeniu szpitalnym (w system JGP)
(Wtorek, 21 marca 2023 r., godz. 12:00).

Plan szkolenia:
 
- Budowa polskiego systemu JGP. Zasady kodowania rozpoznań i procedur medycznych w systemie JGP. Kierunki zmian w polskim systemie JGP;
- Rozliczanie świadczeń z katalogu JGP, a inne wytyczne NFZ;
- Zmiany w rozliczaniu leczenia szpitalnego w 2022 r.;
- Kluczowe zapisy w dokumentacji medycznej w przypadku świadczeń rozliczanych w systemie JGP. Najczęstsze błędy wskazywane w trakcei kontroli NFZ;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.

 

7) Rozliczanie świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i ASDK
(Środa, 29 marca 2023 r., godz. 12:00).

Plan szkolenia:

1.Rodzaje porad w AOS. Definicje poszczególnych świadczeń, zasady kwalifikacji do poszczególnych produktów rozliczeniowych w AOS, zasady sumowania:
  • porady pierwszorazowe
  • porady specjalistyczne
  • porady zabiegowe
  • porady receptowe
  • porady pielęgniarek i położnych
  • AOS ze wskazań nagłych
  • specjalistyczne pakiety diagnostyczne
2. Karta DiLO w AOS.
3. Zasady zlecania i rozliczania świadczeń w zakresach ASDK (TK/MR/scyntygrafia/badania endoskopowe).
4. Zmiany w rozliczeniach AOS w 2022 r.
5. Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.

 
8) Kodowanie i rozliczanie świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki i leczenia udarów
(Wtorek, 11 kwietnia 2023 r., godz. 16:00).

Plan szkolenia:

 
- Wymagania do realizacji świadczeń z zakresu endoprotezoplatyki;
- Kodowanie informacji medycznej w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyki (CBE);
- Rozliczanie świadczeń z zakresu endoprotezoplatyki (świadczenia pobytowe i środki techniczne);
- Wymagania do realizacji świadczeń z zakresu leczenia udarów;
- Kodowanie i rozliczanie udarów w oddziale neurologii oraz specjalistycznym oddziale udarowym;
- Dodatkowa dokumentacja medyczna, niezbędna do rozliczania świadczeń z zakresu endoprotezoplatyki i leczenia udarów;
- Najczęstsze problemy i błędy w rozliczaniu świadczen z zakresu endoprotezoplatyki i leczenia udarów - doświadczenia własne;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.

 

9) Pakiet onkologiczny w praktyce
(Wtorek, 18 kwietnia 2023 r., godz. 12:00).

Plan szkolenia:
 
- Podstawowe informacje na temat wymagań do organizacji udzielania świadczeń w pakiecie onkologicznym;
- Karta DiLO - podstawowe informacje na temat zasad wystawiania i obsługi całej ścieżki w AP-DILO, wymagania dot. dokumentowania;
- Pakiet onkologiczny w gabinecie lekarza specjalisty, w tym zasady rozliczania ryczałtów i innych typów porad;
- Pakiet onkologiczny w oddziale szpitalnym, w tym zasady rozliczania świadczeń;
- Świadczenia nie objęte brakiem limitu w ramach DiLO;
- Konsylia - wymagania, realizacja i rozliczanie;
- Rola i zakres działania koordynatora w pakiecie onkologicznym;
- Planowane zmiany w pakiecie onkologicznym w kontekście projektowanej ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.

 
10) Dokumentacja medyczna, w tym EDM, w praktyce placówki medycznej
(Środa, 26 kwietnia 2023 r., godz. 10:00).
 
Plan szkolenia:
 
 - Dokumentacja medyczna oraz EDM – prawa pacjenta i obowiązki szpitala wynikające z przepisów prawa. Czy EDM i dokumentacja w formie elektronicznej to to samo?
- Zapisy rozporządzenia MZ z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Główne zmiany w stosunku do poprzednich przepisów;
- Dokumentacja papierowa czy EDM? Minimalne wymagania dla dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej;
- Skanowanie i wykorzystywanie podpisów elektronicznych w kontekście prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej;
- Najczęstsze problemy i błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej – wyniki kontroli (doświadczenia własne);
- Dokumentacja medyczna w przypadku szczegółowych grup pacjentów (podania leków, żywienia, pacjentów z Ukrainy);
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.

 
11) Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, w tym programów lekowych
(Czwartek, 27 kwietnia 2022 r., godzina 12:00).
 
Plan szkolenia:
 
- Wymagania do realizacji świadczeń gwarantowanych (AOS / REH / SPO);
- Kryteria dodatkowo oceniane (AOS / REH / SPO);
- Postępowanie konkursowe po stronie oferenta - krok po kroku;
- Postępowanie konkursowe po stonie płatnika;
- Wizytacje ofertowe;
- Negocjacje w zakresie ceny i ilości świadczeń;
- Środki odwoławcze w toku i po zakończeniu postępowania konkursowego;
- Szczególne wytyczne dot. kontraktowania programów lekowych;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.

 
Wszystkie informacje, jak również tematy spotkań planowanych na kolejne miesiące 2023 r. znajdą Państwo na Naszej stronie platformy szkoleniowej Clickmeeting.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału!