Szkolenia PTKM on-line - listopad i grudzień 2022 r.

Zapraszamy na Nasze listopadowe i grudniowe szkolenia on-line nt.:

 
 
1) Podstawy kodowania informacji medycznej
(Wtorek, 15 Listopada 2022 r., godz. 12:00).
Plan szkolenia:
 
- Klasyfikacje medyczne stosowane w kodowaniu informacji medycznej - budowa, działanie, stosowanie w praktyce;
- Zasady kodowania rozpoznań;
- Zasady kodowania procedur medycznych;
- Kodowanie informacji medycznej, a zapisy dokumentacji medycznej;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.
 
2) Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, w tym programów lekowych
(Czwartek, 17 Listopada 2022 r., godzina 12:00).
Plan szkolenia:
 
- Wymagania do realizacji świadczeń gwarantowanych (AOS / REH / SPO);
- Kryteria dodatkowo oceniane (AOS / REH / SPO);
- Postępowanie konkursowe po stronie oferenta - krok po kroku;
- Postępowanie konkursowe po stonie płatnika;
- Wizytacje ofertowe;
- Negocjacje w zakresie ceny i ilości świadczeń;
- Środki odwoławcze w toku i po zakończeniu postępowania konkursowego;
- Szczególne wytyczne dot. kontraktowania programów lekowych;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.
 
3) Kodowanie i rozliczanie świadczeń w leczeniu szpitalnym (w system JGP)
(Wtorek, 22 Listopada 2022 r., godz. 12:00).
Plan szkolenia:
 
- Budowa polskiego systemu JGP. Zasady kodowania rozpoznań i procedur medycznych w systemie JGP. Kierunki zmian w polskim systemie JGP;
- Rozliczanie świadczeń z katalogu JGP, a inne wytyczne NFZ;
- Zmiany w rozliczaniu leczenia szpitalnego w 2022 r.;
- Kluczowe zapisy w dokumentacji medycznej w przypadku świadczeń rozliczanych w systemie JGP. Najczęstsze błędy wskazywane w trakcei kontroli NFZ;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.
 
 
4) Kodowanie i rozliczanie świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki i leczenia udarów
(Środa, 23 Listopada 2022 r., godz. 16:00).
Plan szkolenia:
 
- Wymagania do realizacji świadczeń z zakresu endoprotezoplatyki;
- Kodowanie informacji medycznej w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyki (CBE);
- Rozliczanie świadczeń z zakresu endoprotezoplatyki (świadczenia pobytowe i środki techniczne);
- Wymagania do realizacji świadczeń z zakresu leczenia udarów;
- Kodowanie i rozliczanie udarów w oddziale neurologii oraz specjalistycznym oddziale udarowym;
- Dodatkowa dokumentacja medyczna, niezbędna do rozliczania świadczeń z zakresu endoprotezoplatyki i leczenia udarów;
- Najczęstsze problemy i błędy w rozliczaniu świadczen z zakresu endoprotezoplatyki i leczenia udarów - doświadczenia własne;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.
 
5) Dokumentacja medyczna, w tym EDM, w praktyce placówki medycznej
(Czwartek, 24 Listopada 2022 r., godz. 10:00).
Plan szkolenia:
 
- Dokumentacja medyczna oraz EDM – prawa pacjenta i obowiązki szpitala wynikające z przepisów prawa. Czy EDM i dokumentacja w formie elektronicznej to to samo?
- Zapisy rozporządzenia MZ z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Główne zmiany w stosunku do poprzednich przepisów;
- Dokumentacja papierowa czy EDM? Minimalne wymagania dla dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej;
- Skanowanie i wykorzystywanie podpisów elektronicznych w kontekście prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej;
- Najczęstsze problemy i błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej – wyniki kontroli (doświadczenia własne);
- Dokumentacja medyczna w przypadku szczegółowych grup pacjentów (podania leków, żywienia, pacjentów z Ukrainy);
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.
 
6) Portal świadczeniodawcy oraz SZOI w praktyce
(Czwartek, 6 grudnia 2022 r., godz. 12:00).
Plan szkolenia:
 
- Wszystko o Portalu Świadczeniodawcy, jego budowa, zasady działania, zakres gromadzonych danych;
- Zgłaszanie zmian do umów z NFZ w PS;
- Wszystko o portalu SZOI, jego budowa, zasady działania, zakres gromadzonych danych;
- Zgłaszanie zmian do umów z NFZ w SZOI;
- Ciekawe funkcje w portalach w praktyce;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.
 
7) Pakiet onkologiczny w praktyce
(Czwartek, 8 grudnia 2022 r., godz. 12:00).
Plan szkolenia:
 
- Podstawowe informacje na temat wymagań do organizacji udzielania świadczeń w pakiecie onkologicznym;
- Karta DiLO - podstawowe informacje na temat zasad wystawiania i obsługi całej ścieżki w AP-DILO, wymagania dot. dokumentowania;
- Pakiet onkologiczny w gabinecie lekarza specjalisty, w tym zasady rozliczania ryczałtów i innych typów porad;
- Pakiet onkologiczny w oddziale szpitalnym, w tym zasady rozliczania świadczeń;
- Świadczenia nie objęte brakiem limitu w ramach DiLO;
- Konsylia - wymagania, realizacja i rozliczanie;
- Rola i zakres działania koordynatora w pakiecie onkologicznym;
- Planowane zmiany w pakiecie onkologicznym w kontekście projektowanej ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.
 
 
Wszystkie informacje, jak również tematy spotkań planowanych na kolejne miesiące 2022 r. znajdą Państwo na Naszej stronie platformy szkoleniowej Clickmeeting.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału!