Szkolenia PTKM on-line - październik 2022 r.

Zapraszamy na Nasze październikowe szkolenia on-line nt.:
1) Dokumentacja medyczna, w tym EDM, w praktyce placówki medycznej
(Poniedziałek, 10 Pażdziernika 2022 r,, godz. 10:00).
Plan szkolenia:
- Dokumentacja medyczna – prawa pacjenta i obowiązki szpitala wynikające z przepisów prawa;
- Zapisy rozporządzenia MZ z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Główne zmiany w stosunku do poprzednich przepisów;
- Dokumentacja papierowa czy EDM? Minimalne wymagania dla dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej;
- Skanowanie i wykorzystywanie podpisów elektronicznych w kontekście prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej;
- Najczęstsze problemy i błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej – wyniki kontroli (doświadczenia własne);
- Dokumentacja medyczna w przypadku pacjenta z Ukrainy;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.
 
2) Kodowanie i rozliczanie świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki i leczenia udarów
(Wtorek, 18 października 2022 r., godz. 16:00).
Plan szkolenia:
- Wymagania do realizacji świadczeń z zakresu endoprotezoplatyki
- Kodowanie informacji medycznej w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyki (CBE)
- Rozliczanie świadczeń z zakresu endoprotezoplatyki (świadczenia pobytowe i środki techniczne)
- Wymagania do realizacji świadczeń z zakresu leczenia udarów
- Kodowanie i rozliczanie udarów w oddziale neurologii oraz specjalistycznym oddziale udarowym
- Dodatkowa dokumentacja medyczna, niezbędna do rozliczania świadczeń z zakresu endoprotezoplatyki i leczenia udarów
- Najczęstsze problemy i błędy w rozliczaniu świadczen z zakresu endoprotezoplatyki i leczenia udarów - doświadczenia własne
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.
 
3) Rozliczanie świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i ASDK
(Poniedziałek, 24 Października 2022 r., godzina 12:00).
Plan szkolenia:
- Rodzaje porad w AOS. Definicje poszczególnych świadczeń, zasady kwalifikacji do poszczególnych produktów rozliczeniowych w AOS, zasady sumowania:
   a) porady pierwszorazowe
   b) porady specjalistyczne
   c) porady zabiegowe
   d) porady receptowe
   e) porady pielęgniarek i położnych
   f) AOS ze wskazań nagłych
  g) specjalistyczne pakiety diagnostyczne
- Karta DiLO w AOS;
- Zasady zlecania i rozliczania świadczeń w zakresach ASDK (TK / MR/ scyntygrafia / badania endoskopowe);
- Zmiany w rozliczeniach AOS w 2022 r.;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.
 
4) Opieka koordynowana w POZ. Kodowanie i rozliczanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej
(Czwartek, 27 Października 2022 r., godz. 12:00).
Plan szkolenia:
- Kodowanie i rozliczanie świadczeń w rodzaju POZ (lekarz, pielęgniarka, położna);
- Opieka koordynowana i budżet powierzony w POZ (nowe świadczenia w POZ!);
- Rozliczanie pacjentów spoza listy POZ (EKUZ, obywatele Ukrainy itp.);
- Kluczowe zapisy dokumentacji medycznej w przypadku świadczeń udzielanych w POZ;
- Transport medyczny w POZ vs. inne wytyczne MZ i NFZ;
- Karta DiLO w gabinecie lekarza POZ;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
 
Rejestracji można dokonać tutaj.
 
Wszystkie informacje, jak również tematy spotkań planowanych na kolejne miesiące 2022 r. znajdą Państwo na Naszej stronie platformy szkoleniowej Clickmeeting.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału!