Szkolenia PTKM on-line - wrzesień 2022 r.

Zapraszamy na Nasze wrześniowe szkolenia on-line nt.:
1) Podstawy kodowania informacji medycznej
(Wtorek, 13 Września 2022, godz. 12:00).
Plan szkolenia:
- Klasyfikacje medyczne stosowane w kodowaniu informacji
medycznej - budowa, działanie, stosowanie w praktyce;
- Zasady kodowania rozpoznań;
- Zasady kodowania procedur medycznych;
- Kodowanie informacji medycznej, a zapisy dokumentacji medycznej;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
Rejestracji można dokonać po adresem: TUTAJ
 
2) Planowane zmiany w organizacji opieki onkologicznej, wynikające z projektu ustawy o KSO (Czwartek, 15 Września 2022, godz. 12:00).
Plan szkolenia:
- Założenia i praktyczna realizacja pilotażu sieci onkologicznej;
- Dobre praktyki organizacyjne i kliniczne z pilotażu;
- Założenia projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej i jej wpływ na placówki medyczne:
* które placówki będą mogły realizować diagnostykę onkologiczną,
* które placówki będą mogły wykonywać konsylia i leczenie onkologiczne,
* zakres zbieranych danych w KSO,
* finansowanie świadczeń po ewentualnym wejściu w życie ustawy o KSO,
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
Rejestracji można dokonać po adresem: TUTAJ
 
3) Kodowanie i rozliczanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej (Wtorek, 27 Września 2022, godzina 12:00).
Plan szkolenia:
- Kodowanie i rozliczanie świadczeń w rodzaju POZ (lekarz, pielęgniarka, położna);
- rozliczanie pacjentów spoza listy POZ (EKUZ, obywatele Ukrainy itp.);
- Kluczowe zapisy dokumentacji medycznej w przypadku świadczeń udzielanych w POZ;
- Transport medyczny w POZ vs. inne wytyczne MZ i NFZ;
- Karta DiLO w gabinecie lekarza POZ;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
Rejestracji można dokonać po adresem: TUTAJ
 
4) Prowadzenie harmonogramów przyjęć i list oczekujących w praktyce (Czwartek, 29 Września 2022, godz. 16:00).
Plan szkolenia:
- Listy oczekujących a harmonogramy przyjęć;
- Podstawowy zakres oraz zasady umieszczania pacjentów w harmonogramach przyjęć;
- Szczególne uprawnienia, czyli kto może być przyjęty poza kolejnością;
- Zasady przesuwania pacjentów w kolejce oczekujących;
- Czy do prowadzenia list oczekujących potrzebna jest dodatkowa dokumentacja medyczna?
- Najczęstsze problemy i błędy w prowadzeniu harmonogramów przyjęć - doświadczenia własne;
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
Rejestracji można dokonać po adresem: TUTAJ
 
Wszystkie informacje, jak również tematy spotkań planowanych na kolejne miesiące 2022 r. znajdą Państwo na Naszej stronie na Clickmeeting.
 
Zapraszamy do udziału!