PTKM - szkolenia w maju 2022 r.

Serdecznie zapraszamy na nasze majowe szkolenia on-line nt.:

1) Kodowanie i rozliczanie świadczeń z zakresów SOR / IP oraz OIT (poniedziałek, 9 maja 2022, godz. 16:00).
Plan szkolenia:
- Realizacja i kodowanie informacji statystyczno-medycznej w izbach przyjęć i SOR;
- Aktualne zasady wyliczania ryczałtu dobowego na SOR/IP przez NFZ;
- Dokumentowanie, kodowanie i rozliczanie świadczeń w oddziałach intensywnej terapii;
- Zasady sumowania pobytów w OIT z innymi świadczeniami
- Rozliczanie pobierania narządów w OIT
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
Rejestracji można dokonać po adresem:
 
2) Rozliczanie świadczeń z zakresu programów lekowych (czwartek, 12 maja 2022, godz. 11:00).
Plan szkolenia:
- Wymagania do realizacji świadczeń w programach lekowych;
- Definicje poszczególnych świadczeń, zasady kwalifikacji do poszczególnych produktów rozliczeniowych w PL;
- Ryczałt na monitorowanie PL;
- Kodowanie i rozliczanie powikłań po leczeniu w PL;
- Rozliczanie w PL, a inne wytyczne NFZ (SZP / AOS / CHTH);
- Kluczowe zapisy dokumentacji medycznej w przypadku świadczeń rozliczanych w programach lekowych;
- Realizacja programów lekowych na rzecz obywateli Ukrainy (po 24.02.2022 r.);
- Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
Rejestracji można dokonać po adresem: