PTKM - dodatkowe szkolenia w kwietniu 2022 roku

W związku ze zmianami wytycznych MZ i NFZ oraz czekającymi nas bieżącymi wyzwaniami, serdecznie zapraszamy na dodatkowe szkolenie on-line, pt. "Zasady udzielania świadczeń pacjentom z Ukrainy po 24.02.2022 r. Zmiany dot. organizacji i finansowania świadczeń związanych z COVID-19".

Spotkanie to, organizowane na Państwa prośby, odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r. od godz. 13:00. Link do rejestracji dostępny jest na stronie: https://szkoleniaptkm480.clickmeeting.com/ukraina-i-covid-19/register.
 
Program spotkania:
1) Świadczenia na rzecz pacjentów z Ukrainy:
• Kluczowe zapisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym podleganie i zasady weryfikacji uprawnień do bezpłatnych świadczeń w Polsce.
• Zasady udzielania i finansowania świadczeń zdrowotnych dla obywateli Ukrainy w poszczególnych rodzajach świadczeń.
• Zasady udzielania świadczeń onkologicznych (w tym chemioterapia i programy lekowe).
• Refundacja leków na receptach.
• Dokumentacja medyczna z udzielanych świadczeń oraz prezentacja wzorów druków w języku ukraińskim, dostępnych w domenie publicznej.
 
2) Zmiany dot. organizacji i finansowania świadczeń związanych z COVID-19 od 1 kwietnia 2022 r.
• Zakresy świadczeń finansowane przez NFZ po 1 kwietnia 2022 r.
• Zasady zlecania i finansowania testów w kierunku COVID-19, wykonywanych w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.
• Dodatkowa opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym (3%) po 1 kwietnia 2022 r.
• Dodatek COVID-owy dla personelu medycznego po 1 kwietnia 2022 r.
 
Poza tym wydarzeniem w kalendarzu mamy szkolenia z systemu JGP (05.04), programów lekowych (11.04) i AOS (14.04). Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie: https://szkoleniaptkm480.clickmeeting.com.