Bezpłatne webinarium pt. „Zmiany w realizacji i finansowaniu świadczeń w placówkach podstawowej sieci zabezpieczenia (PSZ) w zakresie leczenia szpitalnego oraz chemioterapii"

Serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Zmiany w realizacji i finansowaniu świadczeń
w placówkach podstawowej sieci zabezpieczenia (PSZ) w zakresie leczenia szpitalnego oraz chemioterapii". Wydarzenie odbędzie się w formie on-line, w dniu 6 maja 2021 r., w godzinach 16:30 – 18:30, i jest kierowane do przedstawicieli placówek medycznych, w tym osób zarządzających szpitalami czy oddziałami szpitalnymi, jak również osób zajmujących się tematyką rozliczania świadczeń w ramach umów z NFZ, w tym koderów medycznych. 

Webinarium będzie prowadzone przez ekspertów PTKM z wieloletnim doświadczeniem, którzy na co dzień zajmują się daną tematyką w swojej pracy zawodowej. 

Dzięki naszym Partnerom wydarzenie będzie realizowane w formule otwartej i nieodpłatnej na platformie Clickmeeting. Webinarium będzie dostępne także na naszym kanale w serwisie YouTube. UWAGA: tylko w przypadku rejestracji na platformie Clickmeeting uczestnik otrzyma imienny certyfikat. 

Liczę, że organizowane przez nas webinarium spotka się z Państwa zainteresowaniem i będziemy mogli wspólnie poszerzać wiedzę oraz dobre praktyki w organizacji, realizacji i rozliczaniu świadczeń zdrowotnych. 

 Z wyrazami szacunku 

Prezes Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych 
dr n. o zdr. Michał Chrobot 

Program webinarium:

„Zmiany w realizacji i finansowaniu świadczeń  

w placówkach podstawowej sieci zabezpieczenia (PSZ) w zakresie leczenia szpitalnego oraz chemioterapii"

Wydarzenie on-line, w dniu 06.05.2021 r. 

16:30 – 18:00 - Rozpoczęcie webinarium 

1) Zmiany wynikające z aktualnego zarządzenia Prezesa NFZ ws. Sieci szpitali (PSZ): 

∙ aktualne współczynniki korygujące; 

∙ aktualne wzory dokumentów dot. ratunkowego dostępu do technologii  lekowej; 

2) Zmiany wynikające z aktualnego zarządzenia Prezesa NFZ ws. leczenia  szpitalnego:  

∙ zmiany zapisów zarządzenia Prezesa NFZ; 

∙ zmiany wycen poszczególnych świadczeń; 

∙ nowe produkty rozliczeniowe do rozliczania w placówkach onkologicznych;

3) Zmiany wynikające z projektu zarządzenia Prezesa NFZ ws. chemioterapii:

∙ nowe zapisy zarządzenia, w tym modyfikacje definicji produktów  rozliczeniowych; 

∙ zmiany wycen poszczególnych świadczeń pobytowych; 

18:00 – 18:30 - Sesja Q&A - odpowiedź na pytania ze strony uczestników.

 

PARTNERZY WEBINARIUM

sponsorzy 06 05 2021