Projekt POWER DLA ZDROWIA

W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach specjalistycznych w ramach projektu POWER DLA ZDROWIA: Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie - szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi, w tym:
• Zdrowie publiczne: demografia, epidemiologia i mapy potrzeb zdrowotnych (ZP1) – szkolenie 3-dniowe
(12-14 stycznia 2021 r.);
• Nadzór i kontrola zarządcza, benchmarking i raportowanie zewnętrzne (ZP2) – szkolenie 2-dniowe
(16-17 grudnia 2020 r.);
• Zarządzanie strategiczne i budżetowanie (Z1) – szkolenie 3-dniowe (15-17 grudnia 2020 r. i 19-21 stycznia 2021 r.);
• Zarządzanie finansowe i rachunek kosztów (Z2) – szkolenie 3-dniowe
(14-16 grudnia 2020 r. i 13-15 stycznia 2021 r.);
• Zarządzanie operacyjne – zarządzanie personelem i rozliczanie świadczeń medycznych (Z3) – szkolenie 3-dniowe
(11-13 stycznia 2020 r. i 26-28 stycznia 2021 r.);
• Metodologia, monitorowanie i zarządzanie badaniami klinicznymi (BK) – szkolenie 2-dniowe (21-22 stycznia 2021 r.).
Szczegóły znajdą Państwo na stronie https://powerdlazdrowia.pl/

Informacje o projekcie Power dla Zdrowia