Webinarium “Realizacja i rozliczanie świadczeń lekowych, w tym RDTL w czasie epidemii”

Dnia 26 czerwca 2020 r. odbyło się webinarium “Realizacja i rozliczanie świadczeń lekowych, w tym RDTL w czasie epidemi”

Program wydarzenia:

14:00 – 15:00 – Realizacja i rozliczanie świadczeń lekowych, w tym RDTL, w dobie epidemii:

  1. Aktualne wytyczne MZ i NFZ ws. prowadzenia diagnostyki i terapii lekowych, w tym RDTL, w dobie epidemii;
  2. Odpowiedzialność prawna lekarza i placówki za realizację lub zaniechanie / przesunięcie terapii;
  3. Wytyczne MZ i NFZ a rozliczanie diagnostyki i terapii lekowych w okresie pandemii;
  4. Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach RDTL:
  • zasady wystawiania wniosków o RDTL przez placówki medyczne oraz ich ocena przez Ministerstwo Zdrowia. Przegląd najczęstszych błędów we wnioskach;
  • aktualne zasady finansowania świadczeń z zakresu RDTL;
  • rozliczanie świadczeń z zakresu RDTL w codziennej praktyce;

15:00 – 15:30 – Odpowiedź na pytania, zadawane przez uczestników, przed i w trakcie webinarium.

Prelegentami byli:

Pani mec. Natalia Łojko

Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej KRK – Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Prawnik biznesowy z dużym doświadczeniem w zakresie prawa farmaceutycznego, unijnego, własności intelektualnej, ochrony danych i prawa handlowego. Doświadczenie w sporach sądowych i cywilnych, a także w codziennej pomocy firmom farmaceutycznym. Koncentruje się na przemyśle farmaceutycznym, wspiera także pacjentów, pracowników służby zdrowia i szpitale, w tym pro bono.

 Pan dr n. o zdr. Michał Chrobot

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych. Ekspert ochrony zdrowia, wieloletni trener i wykładowca na kierunkach związanych z ochroną zdrowia na kilku uczelniach wyższych. Magister prawa, magister ekonomii, doktor nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego. Od początku swojej pracy zawodowej związany z systemem ochrony zdrowia w Polsce, zarówno jako przedstawiciel płatnika publicznego (Kasa Chorych i OW NFZ), jak i świadczeniodawcy (Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej w specjalistycznym szpitalu publicznym).