Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTKM

W dniu 8 lutego 2018 r. w Park Hotel Diament Katowice, ul. Wita Stwosza 37, 40-042 Katowice, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTKM.

W jego trakcie przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu oraz udzielono Zarządowi absolutorium. Dodatkowo uzupełniono skład Zarządu Stowarzyszenia o Pana Bartosza Maleszczuka z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz wybrano członków Komisji Kontrolnej w osobach: Pani Aleksandry Sierockiej (z Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi), Pani Anny Giel (z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) i Pana Łukasza Fortuny (ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii).

Walne Zebranie zostało poprzedzone bezpłatnym szkoleniem dla Członków Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, które objęło następującą tematykę:

  • kierunki zmian w systemie opieki zdrowotnej w 2018 r. i latach następnych,
  • zmiany w kodowaniu i rozliczaniu świadczeń w 2018 r.,
  • zasady udostępniania dokumentacji medycznej w 2018 r.,
  • kontraktowanie programów lekowych w 2018 r. na przykładzie AMD,
  • wykorzystanie danych rozliczeniowych w procesie wyceny świadczeń.

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 członków Stowarzyszenia z całego kraju.

Poniżej fotorelacja z wydarzenia.