Zespół ds. Legislacji w Ochronie Zdrowia

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością informuję, iż uchwałą Zarządu PTKM tworzy się stały Zespół ds. Legislacji w Ochronie Zdrowia stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych. W jego skład wchodzą następujący eksperci, członkowie PTKM:

  • Katarzyna Dąbek-Krajewska – Koordynator Zespołu

Doktor nauk prawnych. Radca prawny, specjalizujący się w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych, wykładowca uczelni medycznych, autorka publikacji w czasopismach specjalistycznych m. in. w zakresie prawa cywilnego i medycznego. Aplikację radcowską odbywała w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2004 r. radca prawny w szpitalu samorządowym a od 2006 r. w szpitalach klinicznych. Po połączeniu w roku 2016 szpitali radca prawny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2003 r. prowadzi również własną kancelarię prawną, w ramach której zajmuje się m. in. doradztwem dla podmiotów leczniczych oraz prawem zamówień publicznych. Pasjonatka tematyki medycznej i systemu ochrony zdrowia.

  • Kamila Kocańda – Z-ca Koordynatora Zespołu

Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2007 r. Aplikację radcowską odbywała w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz Kielcach. W toku studiów brała udział w rocznym kursie prawa amerykańskiego, prowadzonym przez wykładowców z Levin College of Law University of Florida. Była stypendystką programu Socrates – Erasmus, w ramach którego spędziła pół roku na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, Holandia. W roku 2015 r. obroniła pracę doktorską z dziedziny prawa medycznego. Jest wykładowcą przedmiotów z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz członkiem Komisji Bioetycznej tej Uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie. Biegłe posługuje się językiem angielskim, posiada certyfikaty: ILEC (International Legal English Certificate by Cambridge), BEC (Business English Certificate – level higher), CAE (Certificate in Advanced English), FCE (First Certificate in English). Prowadzi obsługę prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą we wszystkich rodzajach oraz zakresach tej działalności jako radca prawny etatowy oraz w formie współpracy.

  • Ewa Stachowiak

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzenie i Marketing (specjalizacja w zakresie marketingu usług medycznych oraz organizacji i kierownictwa). W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi. Od 1984 roku zatrudniona w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. Prof. Ludwika Bierkowskiego. Od 2002 r. sprawuje funkcję Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Medycznych w tym szpitalu. Ekspert ds. finansów placówek medycznych, kontraktowania i rozliczania usług medycznych.

  • Bartosz Maleszczuk

Ekonomista i politolog. absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie administracji publicznej. W roku 2009 ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej. W latach 2002-2004 pracował, a od roku 2007 kierował sekcją w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu (Akademickim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego). Od września 2007 roku pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu w Dziale Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych a od grudnia 2014 roku na stanowisku Pełnomocnika Dyrektora ds. Pakietu Onkologicznego. Lider procesu zarządzania – monitorowanie i realizacja usługi medycznej.

  • Bartłomiej Marek

Radca prawny. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Aplikację
radcowską odbywał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. W latach 2006-2012 pracował w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, gdzie sprawował nadzór prawny nad umowami zawieranymi ze świadczeniodawcami, brał udział w postępowaniach w sprawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jak również uczestniczył w kontrolach prowadzonych przez NFZ. Od 2012 r. rozpoczął obsługę podmiotów prowadzących działalność leczniczą na terenie województwa świętokrzyskiego. Przy współpracy ze Świętokrzyską Izbą Lekarską jak również Świętokrzyską Izbą Pielęgniarek i Położnych prowadził liczne szkolenia z zakresu ochrony zdrowia.

Celem powołanego Zespołu jest w szczególności:

  • analizowanie zapisów i przygotowywanie uwag do projektów aktów prawnych w zakresie ochrony zdrowia, publikowanych do konsultacji społecznych;
  • analiza zapisów i przygotowywanie uwag lub zapytań dotyczących obowiązujących aktów prawnych.

W ramach prac nad aktami prawnymi w ochronie zdrowia Zespół będzie mógł być wspomagany przez ekspertów zewnętrznych, specjalistów w danych dziedzinach prawa medycznego i organizacji ochrony zdrowia.

Mimo jego powołania zwracam się z prośbą o stałe, bieżące przekazywanie Państwa, członków PTKM, uwag lub opinii na temat projektów lub przyjętych już do stosowania aktów prawnych. Informacje te będą przekazywane do Koordynatora Zespołu i uwzględniane w sporządzaniu opinii stowarzyszenia w poszczególnych sprawach. Gorąco zachęcam do współpracy z Zespołem poprzez wymianę mailową pod adresem legislacja@ptkm.org.pl.

 

Z poważaniem

Michał Chrobot

Prezes Zarządu PTKM