Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 16 grudnia 2019 r.

Na podstawie §22 ust. 5 statutu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia zapraszam Panią / Pana do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zebraniu członków, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. w Katowicach, w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice, w godzinach 15:00 – 17:00.

W planie Walnego Zebrania przewiduje się głosowania między innymi w sprawach:

1)     przyjęcia corocznego sprawozdania z działalności Zarządu,

2)     udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,

3)      sprawy różne, w tym wnioski składane przez członków PTKM.

Miło mi poinformować, iż Walne Zebranie zostanie poprzedzone bezpłatnym szkoleniem dla Członków Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, które w mojej opinii będzie stanowić źródło wiedzy i praktyki w codziennej pracy (plan szkolenia w linku poniżej).

Z uwagi na uwarunkowania organizacyjne udział Pani / Pana w powyższym, bezpłatnym szkoleniu winien zostać poprzedzony wcześniejszym zgłoszeniem na adres: szkolenia@ptkm.org.pl (w terminie do 6 grudnia 2019 r.) oraz otrzymaniem potwierdzenia rejestracji.