Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych – 17.XI.2016 r.

OGŁOSZENIE

 Zarządu Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych

z dnia 17 października 2016 r.

Na podstawie §22 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 r. w Hotelu Klimczok w Szczyrku, ul. Poziomkowa 20, 43-370 Szczyrk-Biła.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu, na którym podejmiemy próbę zmiany zapisów Statutu Stowarzyszenia. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w zebraniu proszone są o ewentualne przekazanie upoważnienia do oddania głosu w jej imieniu innej osobie (członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia, który nie może być członkiem Zarządu PTKM)!