Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych – 16 grudzień 2019 r.

W dniu 16 grudnia 2019 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Koderów. W trakcie obrad przyjęto sprawozdanie z działalności i udzielono absolutorium Zarządowi stowarzyszenia. W zebraniu wzięło udział 49 członków PTKM.

Wzorem lat ubiegłych zebranie zostało poprzedzone bezpłatnym szkoleniem dla członków stowarzyszenia. W jego trakcie zaprezentowano następujące wystąpienia:

  • Pani dr n. med. Aleksandra Sierocka: Harmonogram przyjęć i zmiany w kolejkach oczekujących od 1 stycznia 2019 r.;
  • Pani mgr Renata Wachowicz: opieka kompleksowa w stwardnieniu rozsianym (SM);
  • Pani dr n. praw., r. pr. Katarzyna Dąbek-Krajewska: Zasady przyjmowania pacjentów ze szczególnymi uprawnieniami oraz pacjentów nieubezpieczonych;
  • Pani mgr Magdalena Motnyk: BCU w warunkach polskich;
  • Pan mgr Bartosz Maleszczuk: Zmiany w diagnostyce w pakiecie onkologicznym i badaniach genetycznych;
  • Pan dr n. o zdr. Michał Chrobot: Monitorowanie ryczałtu PSZ w praktyce oraz EDM i zmiany w rozporządzeniu o dokumentacji medycznej, e-recepta, e-skierowanie – co nas czeka w najbliższych latach.

Warsztaty odbyły się przy wsparciu finansowym ze strony:

Biogen Poland Sp. z o.o.

oraz Novartis Poland Sp. z o. o.