Relacja z Konferencji

Relacja z II Ogólnopolskiej konferencji pn.:

Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą  bezpieczeństwa 

prawno-finansowego placówki medycznej

 

W dniach 18-19 maja 2017 r w Hotelu Grand w Kielcach, odbyła się II Ogólnopolska Konferencja pn. “Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”. Organizatorem Konferencji było Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych. Konferencja stała się platformą wymiany doświadczeń między uczestnikami, reprezentującymi wszystkich interesariuszy systemu. Dwudniowa konferencja zgromadziła blisko 150 osób.

Honorowymi patronami konferencji byli między innymi:

  • Pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski,
  • Pan Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
  • Pan prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak – Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • Pan prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki – konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,
  • Pani mec. Helena Górniak – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach;
  • Pan lek. dent. Paweł Barucha – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.

Funkcję Przewodniczącego Komitetu Naukowego sprawowała Pani dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. nadzw., Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Natomiast komitetem organizacyjnym kierował Pan mgr Michał Chrobot, Prezes Zarządu PTKM.

W programie znalazły się bloki tematyczne dotyczące:

  • planowanych zmian w organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce (sieć szpitali, nowa formuła podstawowej opieki zdrowotnej, likwidacja NFZ), gdzie swoje wystąpienia wygłosili Pan zw. dr hab. Stanisław Głuszek, Prorektor do Spraw Medycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Pan dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologii oraz inni eksperci ochrony zdrowia, w tym członkowie PTKM, tj. Pani dr n. praw. Katarzyna Dąbek-Krajewska, Pani dr n. praw. Kamila Kocańda czy Pan mgr Michał Chrobot;
  • systemu budżetowej płatności za świadczenia medyczne, w tym zasad kodowania i rozliczania świadczeń, prowadzenia rachunku kosztów oraz przetargów w placówkach medycznych. Osobami, które podejmowały się wystąpień w tej sesji była Pani dr n. med. Aleksandra Sierocka z WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, Pani dr n. ekon. Monika Raulinajtys-Grzybek, Pani mgr Aleksandra Świderska z AOTMiT, Pan dr n. med. Erwin Strzesak oraz Pan mec. Adam Twarowski;
  • elektronicznej dokumentacji medycznej i jakości w ochronie zdrowia.

Głównymi prelegentami w sesji byli Pan inż. Paweł Masiarz z CSIOZ, Pani dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. nadzw. z UJK, Pani dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka z UJK, Pan dr n. med. Andrzej Cacko z WUM, a także: Pan mec. Oskar Luty, Pan dr inż. Jakub Guzy oraz Pani dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała;

  • bezpieczeństwa pacjentów, zdarzeń niepożądanych oraz dokumentacji medycznej, gdzie wystąpili: Pan dr n. med. Jerzy Gryglewicz, Pani dr n. o zdr. Maria Mika, Pani dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, Pan dr n. praw. Tomasz Filarski, Pan mgr Bartosz Stemplewski, Pani dr n. med. Aleksandra Sierocka oraz Pani med. Teresa Bieńko.

Wieczorem po pierwszym dniu obrad uczestnicy konferencji mieli możliwość kontynuowania rozmów kuluarowych podczas uroczystej kolacji.

Dzień drugi rozpoczęła sesja plakatowa, w której uczestnicy przedstawili 6 prac. Sesje plenarną rozpoczęło wystąpienie Pana dr n. med. Marka Tombarkiewicza, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, który przedstawił planowane zmian w systemie ochrony zdrowia w 2017 roku i latach następnych z punktu widzenia resortu zdrowia. Nie obyło się bez pytań do Pana Ministra, który z dużą otwartością odpowiadał na pytania uczestników konferencji.

W dalszej części wystąpień podejmowano tematykę dostępności do świadczeń medycznych w Polsce oraz praktyczne aspekty kontraktowania, realizacji i rozliczania świadczeń medycznych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Pani mec. Pauliny Kieszkowskiej-Knapik nt. dostęp do terapii lekowych w Polsce w świetle zmieniających się przepisów prawa. W dalszej kolejności dominowały wystąpienia praktyków, zajmujących się na co dzień tematyką rozliczeń, między innymi: Pani dr hab. n. hum. Bożeny Zboiny, prof. WSBiP, Pani mgr Renaty Wachowicz oraz Pana mgr Michała Chrobota, Członków Zarządu PTKM, Pana dr hab. n. med. Marka Postuły, Pana mgr Jana Pachockiego, Pana dr n. ekon. Marcina Motnyka czy Pana mgr Bartosza Maleszczuka.

Patronami medialnymi konferencji byli: Menedżer Zdrowia (Termedia), Rynek Zdrowia, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, Eskulap Świętokrzyski, Echo Dnia, TVP3 Kielce, Telewizja Świętokrzyska i Radio Kielce, które przeprowadziły relację z wydarzeń konferencyjnych (więcej w zakładce: PTKM w mediach).

Poniżej galeria fotografii zarejestrowanych podczas dwudniowych obrad.