Konferencja “Zmiany w zakresie prowadzenia działalności leczniczej oraz finansowaniu świadczeń zdrowotnych”

Wakacje to czas urlopu, wypoczynku i leniuchowania…

Niestety w systemie ochrony zdrowia nie próżnowano. W kolejce do wdrażania, publikowania czy konsultacji społecznych znajduje się szereg aktów prawnych, które zmienią rzeczywistość systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

W związku z tym Kancelaria Doradcza Rafała Piotra Janiszewskiego w dniach 23-24 września 2016 r. w Hotelu Klimczok w Szczyrku, organizuje konferencję z cyklu Casemix, pn. „Zmiany w zakresie prowadzenia działalności leczniczej oraz finansowaniu świadczeń zdrowotnych”.

Szczegółowy program konferencji w załączeniu.

W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych zarejestrowani członkowie Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych otrzymują od organizatora blisko 20% rabat na wpisowe! Specjalna cena dla Naszego Towarzystwa wynosi 1 000,00 zł netto.

Członkowie PTKM, którzy wezmą udział w konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w dodatkowej sesji organizowanej przez Zarząd PTKM, którą planujemy na sobotę, w godzinach 14:00 – 16:00. W jej trakcie będziemy szczegółowo omawiać zmiany zarządzeń Prezesa NFZ, planowane do obowiązywania od 1 stycznia 2017 roku oraz wpływ planowanych zmian systemowych na pracę Towarzystwa.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!