„Skuteczne zarządzanie kosztami a nowy standard rachunku kosztów dla podmiotów leczniczych”

Szanowni Państwo,

w imieniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie mam ogromną przyjemność zaprosić członków Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, jak również pracowników placówek, w których obecnych jest Towarzystwo, do uczestnictwa w pierwszej konferencji liderów zarządzających podmiotami medycznymi. Spotkanie kierowane jest w szczególności do placówek znajdujących się w województwach dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim i odbędzie się w Lesznie w terminie 21-22.02.2019. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele organów tworzących, regulatora (Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) oraz płatnika. Uczestnikami spotkania będzie kadra zarządzająca placówkami medycznymi oraz specjaliści odpowiadający za kształt rachunku kosztów i proces zarządzania kosztami w placówkach medycznych. Liczymy na owocną dyskusję zderzającą perspektywy wszystkich zainteresowanych.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to innowacyjna uczelnia ekonomiczna rozwijająca twórczy potencjał intelektualny i kształcąca liderów w odpowiedzi na wyzwania przyszłości. Jest znaczącym na świecie ośrodkiem badań naukowych, nowych idei i inicjatyw kreowanych przez wspólnotę akademicką, absolwentów, a także przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i administracji publicznej. SGH, będąc niezależną i wrażliwą społecznie uczelnią, kształtuje obywatelskie oraz etyczne postawy poprzez swoją działalność dydaktyczną, badawczą i opiniotwórczą.

SGH postanowiła podjąć się realizacji procesu edukacyjnego mającego na celu podniesienie świadomości liderów ochrony zdrowia w zakresie efektywnego zarządzania kosztami w placówkach medycznych. Tematem przewodnim części konferencyjnej będą zmiany w rachunku kosztów, planowane do wprowadzenia przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Szczegóły spotkania prezentuje załączone zaproszenie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia w Lesznie.

Pozdrawiam,

dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH
kierownik Katedry