Bezpłatne warsztaty pn. „Jakość świadczeń medycznych a ustawa o zamówieniach publicznych”.

Miło nam poinformować, że Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, przy współpracy placówek nieodpłatnie udostępniających nam sale wykładowe, zorganizowało warsztaty pn. „Jakość świadczeń medycznych a ustawa o zamówieniach publicznych”. W okresie od 18 września 2017 r. do 5 czerwca 2018 r. bezpłatne spotkania odbyły się w 10 województwach. Z dumą informujemy, iż w w/w warsztatach udział wzięło łącznie 382 uczestników.

Na spotkaniach, kierowanych do zarządzających placówkami medycznymi oraz pracowników komórek organizacyjnych zajmujących się kodowaniem i rozliczaniem świadczeń zdrowotnych, kosztami funkcjonowania placówek medycznych oraz przygotowywaniem postępowań przetargowych zgodnie z PZP, dyskutowaliśmy na temat zasad realizacji świadczeń w „sieci szpitali”, jej wpływu na koszty realizowanych świadczeń oraz zmian w zamówieniach publicznych.

Poniżej zdjęcia ze spotkań w Katowicach (75 osób!) oraz Krakowie (59 osób).