Aktualności

Nowy moduł fakultatywny na studiach II stopnia – Zdrowie Publiczne

Po ponad roku starań Zarządu PTKM ruszył nabór na studia II stopnia (magisterskie) ze Zdrowia Publicznego na WLiNoZ UJK w Kielcach, w ramach którego wydzielono moduł fakultatywny: KODER MEDYCZNY! Zajęcia prowadzić będą specjaliści zrzeszeni w Polskim...

III Ogólnopolska Konferencja. 14-15 maja 2018 r.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych zapraszają na III...

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTKM

W dniu 8 lutego 2018 r. w Park Hotel Diament Katowice, ul. Wita Stwosza 37, 40-042 Katowice, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTKM. W jego trakcie przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu oraz udzielono Zarządowi absolutorium. Dodatkowo...

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych

  Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, na podstawie §22 ust. 5 statutu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia zapraszam do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zebraniu...