Aktualności

Zmiana terminu konferencji na 12-13 października 2020 r.

Informujemy, że komitet organizacyjny V Ogólnopolskiej Konferencji pn. "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej” podjął decyzję o zmianie jej terminu na 12-13 października 2020 r. Powyższa decyzja jest...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 16 grudnia 2019 r.

Na podstawie §22 ust. 5 statutu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia zapraszam Panią / Pana do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zebraniu członków, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. w Katowicach, w Uniwersyteckim Centrum...

Nowy moduł fakultatywny na studiach II stopnia – Zdrowie Publiczne

Po ponad roku starań Zarządu PTKM ruszył nabór na studia II stopnia (magisterskie) ze Zdrowia Publicznego na WLiNoZ UJK w Kielcach, w ramach którego wydzielono moduł fakultatywny: KODER MEDYCZNY! Zajęcia prowadzić będą specjaliści zrzeszeni w Polskim Towarzystwie...

III Ogólnopolska Konferencja. 14-15 maja 2018 r.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych zapraszają na III...