Szkolenie “Kodowanie informacji medycznej i rozliczanie świadczeń w systemie JGP”

Zapraszam do udziału w webinarium (szkoleniu on-line) pt.: “Kodowanie informacji medycznej i rozliczanie świadczeń w systemie JGP”, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. w godzinach: 16:30–18:00.

W załączeniu przedstawiam program oraz sylwetki prelegentów, którzy spojrzą na tematykę z dwóch, innych perspektyw.

Rejestracji na to wydarzenie można dokonać do dnia 19 czerwca 2020 r. pod adresem:
Osoby zainteresowane, po rejestracji na wybrany termin szkolenia, winny dokonać wpłaty na konto PTKM prowadzone w mBank S.A., numer:
65 1140 2004 0000 3302 7938 4654, w wysokości:
1) uczestnictwo jednego uczestnika z danej organizacji (wg numeru NIP): 150,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych, 00/100);
2) uczestnictwo trzeciego i każdego kolejnego uczestnika z danej organizacji (wg numeru NIP) – rabat w wysokości 10%: 135,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści pięć złotych, 00/100);
3) uczestnictwo osoby będącej członkiem Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych – rabat w wysokości 20%: 120,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych, 00/100).

UWAGA: rabaty opisane w punktach 2) i 3) nie sumują się!

Wniesienie opłaty jest podstawą do potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora.
Szczegółowe zasady realizacji webinariów określa regulamin dostępny w załączeniu oraz zamieszczony na stronie wydarzenia.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: szkolenia@ptkm.org.pl

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych
dr n. o zdr. Michał Chrobot