Bezpłatne Spotkanie Szkoleniowo – Informacyjne PTKM

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Stowarzyszenia

Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych na

 BEZPŁATNE SPOTKANIE SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE 

oraz

WALNE ZEBRANIE PTKM,

 które odbędą się w dniu 17 listopada 2016 r.

w Hotelu Klimczok w Szczyrku, ul. Poziomkowa 20, 43-370 Szczyrk-Biła.

Podczas Walnego Zebrania podejmiemy próbę zmiany zapisów Statutu Stowarzyszenia.

Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w Walnym Zebraniu proszone są o przekazanie pełnomocnictwa do oddania głosu w jej imieniu innej osobie (członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia, który nie może być członkiem Zarządu), gdyż do zmiany statutu wymagana jest obecność (osobista lub poprzez pełnomocnictwo) minimum 50% zarejestrowanych członków PTKM.

 Ze względów organizacyjnych niezbędne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu, dokonane za pośrednictwem faksu (41 / 36-74-705) lub drogą mailową  (e-mail: zarzad@ptkm.org.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2016 roku!

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych
mgr Michał Chrobot

 

Poniżej przedstawiam szczegółowy zakres tematyczny oraz harmonogram spotkania:

PROGRAM SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW PTKM

17 LISTOPADA 2016 r. (czwartek)

10.00 – 11.00 Pani dr Beata Jagielska, Pani Jolanta Meller, Pani Magdalena Sakowicz

Sposób obsługi pacjenta w rejestracji:

  • zawartość oświadczeń,
  • podstawa ubezpieczenia (eWUŚ/dokumenty/oświadczenia),
  • skierowania (jakie, co zrobić jak jest złe lub niepełne).

11.00 – 12.00 Pani dr Beata Jagielska, Pani Jolanta Meller, Pani Magdalena Sakowicz

– Dostęp i udostępnianie dokumentacji medycznej (wzory wniosków / odpłatność / osoby uprawnione).

12.00 – 12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 13.15 Pani Renata Wachowicz

Ubezpieczenie w UE a prawo do świadczeń w Polsce

13.15 – 14.15 Pan Michał Chrobot, Pan dr Rafał Janiszewski

– Rola PTKM w tworzeniu map potrzeb zdrowotnych w regionach.

14.15 – 15.00 Lunch

 15.00 – 16.00 Pan dr Rafał Janiszewski, Pan Michał Chrobot

– Najnowsze zmiany w aktach prawnych – projekty ustaw, rozporządzeń, Zarządzeń Prezesa NFZ, dyskusja nad stanowiskiem PTKM w tym zakresie

16.00 – 18.00 Walne Zebranie PTKM

 

Biorąc pod uwagę olbrzymią dynamikę zmian w systemie ochrony zdrowia

gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji z cyklu „Casemix”,

organizowanej przez Kancelarię Doradczą Rafał Piotr Janiszewski, pn.

Reforma ochrony zdrowia w 2016 roku

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 Prowadzący:

Rafał Janiszewski – właściciel Kancelarii

Artur Fałek – w latach 2007-2015 Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, wcześniej Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ, były Przewodniczący Komisji ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia, wcześniej Zespołu ds. Gospodarki Lekami

 Miejsce: Hotel Klimczok****, ul. Poziomkowa 20, Szczyrk.

 Termin: 18-19 listopada 2016 r.

 Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy w załączonej ofercie organizatora!