Polskie
Towarzystwo
Koderów
Medycznych

Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych jest organizacją, której celem jest zrzeszenie środowiska medycznego szpitali i innych jednostek ochrony zdrowia
PTKM decyzją członków założycieli powstało w grudniu 2011 r. w Poznaniu.

Towarzystwo uzyskało wpis do Rejestru Stowarzyszeń w dniu 8 lutego 2012 r., pod numerem KRS: 0000410795.

Założycielem i pierwszym Prezesem Zarządu PTKM został Pan dr n. med. Erwin Strzesak.

Konferencja 17-18 maj 2021 r.

Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo uczestników konferencji z przykrością informujemy, że komitet organizacyjny V Ogólnopolskiej Konferencji pn. "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej” podjął...

Szkolenia wrzesień – październik 2020 r.

Od 1 września 2020 r. przygotowaliśmy dla Państwa kilka szkoleń, które podniosą Państwa kwalifikacje zawodowe. W programie na wrzesień i październik 2020 r. mamy: - dokumentację medyczną w praktyce; - świadczenia KON-PIERS (BCU); - ewidencję krwi, ASDK,...

Zarząd

Kadencja od 2016 r.

Michał Chrobot
Prezes PTKM

Ekspert ochrony zdrowia, trener i wykładowca. W 2003 r. ukończył studia uzupełniające magisterskie na Wydziale Finansów, na kierunku finanse i bankowość, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a w 2004 r. studia magisterskie na kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo w 2013 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W maju 2017 r. uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu, nadany przez Radę I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od początku swojej pracy zawodowej jest związany z systemem ochrony zdrowia w Polsce. Swoją pracę w 2001 roku zaczynał w Świętokrzyskiej Regionalnej Kasie Chorych w Kielcach, przekształconej później w Świętokrzyski OW NFZ. Od 2008 r. zatrudniony w Świętokrzyskim Centrum Onkologii (Pełnomocnik Dyrektora ds. Kontraktowania i Rozliczeń z NFZ; od 2010 r. Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej ŚCO).

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia.

Bartosz Maleszczuk
Członek Zarządu PTKM

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku politologia, w zakresie administracji publicznej. W roku 2009 ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej.

W latach 2002-2007 pracował w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu (Akademickim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego). Od września 2007 roku pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Od grudnia 2014 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Pakietu Onkologicznego, a od stycznia 2018 r. pełni funkcję Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych DCO.

Katarzyna Ożóg
Członek Zarządu PTKM

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie na kierunkach informatyka i ekonometria oraz zarządzanie w opiece zdrowotnej.

Renata Wachowicz
Skarbnik PTKM

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych i Świadczeń Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Z wykształcenia ekonomista, ukończyła studia wyższe i czteroletnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówkami służby zdrowia, wsparcia menadżerskiego dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia oraz systemów informatycznych wykorzystywanych w ochronie zdrowia.

Joanna Tomasik
Sekretarz Zarządu PTKM

Ukończyła studia wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Od 1998 r. związana z systemem ochrony zdrowia. Wieloletni specjalista w zakresie rozliczania świadczeń zdrowotnych, w szczególności związanych z podawaniem leków – chemioterapia oraz programy lekowe. W latach 1998 – 2012 zatrudniona w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach, a następnie w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

Komisja Kontrolna

Łukasz Fortuna
Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Od 2006 roku związany ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Specjalista ds. rozliczeń świadczeń zdrowotnych, statystyki medycznej, epidemiologii nowotworów oraz systemów informatycznych w ochronie zdrowia. Od 2010 roku Zastępca Kierownika Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej ŚCO.
Aleksandra Sierocka
W 2005 r. ukończyła wyższe studia magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz studia podyplomowe na  Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej “Zarządzanie Służbą Zdrowia z Elementami Technik Medycznych”. W 2010 r. ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

Od początku swojej kariery zawodowej związana z systemem ochrony zdrowia  i pracą w szpitalach w działach rozliczeń, statystyki i dokumentacji medycznej. Od 2012 roku Kierownik Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej Miejskiego Centrum Medycznego im K. Jonschera we Łodzi, a od  2016 roku Kierownik Pionu Monitorowania Świadczeń Medycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Wieloletni wykładowca i szkoleniowiec z zakresu rozliczeń i kodowania  świadczeń, dokumentacji medycznej oraz zarządzania zdarzeniami niepożądanymi w podmiotach leczniczych.

Anna Giel
Kierownik Działu Kontraktowania Świadczeń Medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zarząd

Kadencja 2012-2016 r.

Erwin Strzesak
W latach 2011-2016 pełnił funkcję Prezesa PTKM

Dr n. med. Erwin Strzesak jest konsultantem wojewódzkim ds. Zdrowia Publicznego, pełnomocnikiem Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii ds. rozliczeń, wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pełnił również obowiązki prezesa Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego Oddział Wielkopolski oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

Grzegorz Wrona
W latach 2011-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa PTKM

Lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, specjalista w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi. Były dyrektor dużych podmiotów leczniczych w woj. wielkopolskim (lata 2000-2014).

Od 1997 r. praca w samorządzie lekarskim z pełnieniem funkcji wiceprzewodniczącego okręgowych rad lekarskich, członka Naczelnego Sądu Lekarskiego, przewodniczącego okręgowego sądu lekarskiego, od marca 2014 Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Wykładowca prawa medycznego w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej. Członek Rady Programowej i członek Redakcji rocznika Medyczna Wokanda.

Jolanta Kaczmarek
W latach 2011-2016 pełniła funkcję Sekretarza PTKM
Agnieszka Rakowska
W latach 2011-2016 pełniła funkcję Skarbnika PTKM
Tomasz Biały
W latach 2011-2016 pełnił funkcję Członka Zarządu PTKM

Statut

Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych

 
Podyplomowe Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych

Celem dwusemestralnego Podyplomowego Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych, realizowanego przez Katedrę i Zakład Elektroradiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jest kształcenie pracowników medycznych, którzy w naszym kraju pełnią funkcje “koderów medycznych

section-free-creative-child-themes

Koder medyczny: spadochron na górnolotne pomysły

Izabela Opalińska: Jakie są najważniejsze zadania stojące dziś przed Polskim Towarzystwem Koderów Medycznych?
Michał Chrobot: Chcielibyśmy skupić pod egidą PTKM wszystkich ekspertów od kodowania, ewidencji świadczeń i rozliczania z NFZ. To ludzie o niebywałej wiedzy, olbrzymiej praktyce i doświadczeniu, którzy są w stanie przełożyć każdy projekt dotyczący zmian w zakresie organizacji czy finansowania na rzeczywiste konsekwencje, które często umykają decydentom „na górze”…

Całość na stronie:
http://opm.elamed.pl/uploads/opm/articles/33211/str-70-71.pdf Ogólnopolski Przegląd Medyczny

Michał Chrobot, kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii został wybrany prezesem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

Nowy zarząd został wybrany podczas walnego zebrania członków PTKM, które odbyło się w Kielcach w ramach ogólnopolskiej konferencji dotyczącej ewidencji świadczeń zdrowotnych, zorganizowanej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Michał Chrobot jest absolwentem Wydziału Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku pracy jest związany z systemem ochrony zdrowia, karierę zawodową zaczynał w 2001 roku w Świętokrzyskiej Regionalnej Kasie Chorych w Kielcach i kontynuował w późniejszym Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 2008 roku pracuje w ŚCO, od 2010 roku kieruje Działem Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej ŚCO. Jest członkiem PTKM i Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia.

Całość na stronie:
http://www.termedia.pl/mz/Jest-nowy-prezes-Polskiego-Towarzystwa-Koderow-Medycznych,22476.html Termedia

Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych ma nowego prezesa i zarząd.

Nowy zarząd został wybrany 24 czerwca podczas walnego zebrania członków PTKM, które odbyło się w Kielcach w ramach konferencji dot. ewidencji świadczeń zdrowotnych. Prezesem Towarzystwa został Michał Chrobot, ekonomista i prawnik ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Całość na stronie:
http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Koderzy-apeluja-przestancie-reformowac-dajcie-popracowac,163243,2.html Rynek Zdrowia

“Szpitale nie mogą być zareformowywane na śmierć”.

Od lat jesteśmy w stanie permanentnych reform. Co trzy miesiące są zmieniane podstawowe informacje dotyczące pliku rozliczeniowego – mówił na konferencji „Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej” dr Erwin Strzesak, były prezes i założyciel Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

Całość na stronie:
http://www.mp.pl/kurier/145712,szpitale-nie-moga-byc-zareformowywane-na-smierc Medycyna Praktyczna

O prawno-finansowym bezpieczeństwie placówek medycznych w ŚCO.

W czwartek, 23 czerwca, w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach rozpoczęła się dwudniowa konferencja na temat ewidencji świadczeń zdrowotnych. Temat jest istotny, ponieważ dotyczy podstawy bezpieczeństwa prawno-finansowego placówek medycznych. W seminarium udział wzięło 120 przedstawicieli centrów onkologii z całej Polski, członkowie Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, profesor Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO, a także Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Wydarzenie zorganizował Michał Chrobot, kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej ŚCO. Wydarzeniu patronował marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Całość na stronie:
http://www.sejmik.kielce.pl/item/50712-o-prawno-finansowym-bezpieczenstwie-placowek-medycznych-w-sco?start=30 Urząd Marszałkowski

Jaka przyszłość polskiej onkologii?

O przyszłości koderów, czyli osób zajmujących się w szpitalach rozliczaniem świadczeń, dyskutowano w czwartek w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Uczestnicy spotkania liczą, że reformy przygotowywane przez rząd, nie wywrócą ponownie, do góry nogami, ich pracy.

Ochrona zdrowia to dziedzina życia społecznego, która jest jedną z tych najczęściej reformowanych. Nie inaczej jest tym razem. Rząd Prawa i Sprawiedliwości szykuje kolejne zmiany. Te, nie pierwszy raz, dotkną również m.in. koderów, którzy zajmują się rozliczaniem świadczeń.

Całość na stronie:
http://www.tvswietokrzyska.pl/kielce/wiadomosci/item/17857-jaka-przyszlosc-polskiej-onkologii.html Telewizja Świętokrzyska

Działalność

Towarzystwo jest miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, jak również umożliwia swoim członkom systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach organizowanych konferencji, warsztatów i szkoleń.

PTKM bierze aktywny udział w konsultacjach najważniejszych zmian wskazywanych w aktach prawnych dotyczących systemu ochrony zdrowia, w tym jego organizacji, finansowania, ewidencji świadczeń oraz dokumentacji medycznej.

Zadaniem Towarzystwa jest umieszczenie zawodu “kodera medycznego” w polskim systemie prawnym, a następnie systematyczne podnoszenie rangi tego zawodu wśród interesariuszy systemu ochrony zdrowia, w tym w szczególności osób zarządzających placówkami medycznymi.

Członkostwo

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która zadeklaruje chęć działania na rzecz Stowarzyszenia.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać polskie i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, prowadzące działalność zgodną z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Przyjęcie nowego członka następuje w drodze uchwały Zarządu na podstawie wniosku osoby zainteresowanej (wzór wniosku do pobrania).

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać polskie i zagraniczne osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące wybitym i ogólnie uznanym autorytetem naukowym w swojej dziedzinie, lub wyjątkowo zasłużonym dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za zgodą osoby uhonorowanej.

Zapraszamy do współpracy w ramach PTKM!!!

 

Sekcje Specjalistyczne

W ramach Towarzystwa powołane zostały specjalistyczne sekcje, których celem jest analiza obecnej sytuacji prawnej i finansowej w zakresie ewidencji i rozliczania w poszczególnych rodzajach świadczeń realizowanych w ramach umów zawartych z płatnikiem publicznym

Sekcja ds. Lecznictwa Szpitalnego

Sekcja ds. Lecznictwa Szpitalnego

Sekcja ds. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Sekcja ds. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Sekcja ds. Onkologii

Sekcja ds. Onkologii
Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych
ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3
25-734 Kielce, Poland
mail: zarzad@ptkm.org.pl
NIP: 7831689700
REGON: 302053014
KRS: 0000410795

Konto bankowe
mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Konto: 65 1140 2004 0000 3302 7938 4654
 

1 + 15 =